موسسه بوتراب(ع) با تمسک به مفاهیم انسان ساز قرآن کریم و معارف اهل بیت(ع) و تلاش در جهت تقویت ایمان و اعتقاد افراد جامعه به قرآن و عترت و تعمیق معرفت عمومی، تعمیم مفهوم، درک و تدبر قرآن کریم، فعالیت های فرهنگی و قرآنی خود را از سال 1393 شروع نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد موسسه  قرآنی فرهنگی بوتراب (ع) می توانید به آدرس وب سایت زیر مراجعه نمایید.
وب سایت موسسه قرآنی فرهنگی بوتراب(ع)